адміністратор

Тетяна Бортник

викладач музичного мистецтва

Олена Таровская

класний керівник 4-го класу

Бараннік Олександр

тьютор 3 класу

Катерина Маркитан

головний бухгалтер