Особистісно орієнтований підхід спрямований не стільки на передавання знань, скільки на свідомий розвиток учнями власної особистості. Основою такого підходу є психологізація освітнього процесу; вивчення індивідуальних особливостей дітей і середовища їхнього виховання, забезпечення варіативності, диференціації та індвідуалізації у навчанні; стимулювання самостійності, відповідальності й рефлексії в учнів.

Припускає виховання в усіх дітей захопленості, високого рівня оволодіння навичками інтелектуальної роботи, прагнення до творчого саморозвитку й уміння працювати на межі своїх можливостей. Принцип націленний на подолання недоліків класно-урочної системи, «усередненого» підходу до особистості, традиційної методичної обмеженості, а також суперечності між індивідуальним характером педагогічної роботи, з одного боку, і колективною відповідальністю, з іншого.

Дозволяє дітям одержати за допомогою Школи достатній різнобічний розвиток і сучасну освіту високої якості без залучення репетиторів, відвідування додаткових курсів, студій тощо поза Школою.

Пов’язаний з необхідністю якомога тривалішого утримання дітей у полі впливу розвиваючого культурно-освітнього середовища. У Школі введений режим напівпансіонату (продовженого дня). З цією ж метою в канікулярний час для дітей функціонують оздоровчі табори.

Для стійкого безперервного розвитку та самореалізації кожна людина потребує адекватного інтелектуально-культурного середовища. Причому, чим багатше це середовище, тим ефективніше протікає процес розкриття та реалізації потреб, здібностей і можливостей людини.

Полягає у створенні умов для стійкого розвитку особистості й безперервної освіти педагогічної команди Школи.

Передбачає гармонійний підхід керівників усіх рівнів до турботи про співробітників та учнів, і турботи про освітній процес. Принцип сприяє переходу Школи в режим стійкого розвитку.

Освітній процес Школи є відкритим і доступним. На практиці це означає, що кожен з батьків може бути присутнім на будь-якому занятті або уроці (за умови невтручання в хід цього заняття), а також отримувати інформацію про навчальну ситуацію своєї дитини.

Доуніверситетська освіта, яка забезпечує результати високої якості, не може функціонувати ізольовано від батьків учнів. Вона передбачає їхню широку участь в освітньому процесі на правах «замовників», партнерів, консультантів і помічників педагогів